• asiathemes[at]gmail[dot]com
  • (2)245 23 68

Błąd kardynalny

admin      0    53 Views

Błąd kardynalny

Błąd kardynalny – co to? Jakie błędy kardynalne można popełnić na maturze z polskiego

Wszelkie przygotowania do matury mogą zostać zniweczone przez błąd kardynalny w arkuszu z języka polskiego. Kiedy ma on miejsce i jak wygląda? Przeczytaj i dowiedz się tego jeszcze przed maturą!

Błąd kardynalny – definicja

Według definicji CKE, błąd kardynalny to „błąd rzeczowy świadczący o nieznajomości tekstu kultury, do którego odwołuje się zdający, oraz kontekstu interpretacyjnego przywołanego przez zdającego”. Najczęściej jego istnienie omawia się w kontekście rozprawki maturalnej, gdyż to właśnie w niej jest najłatwiej o jego wystąpienie. W konsekwencji błąd kardynalny może skutkować otrzymaniem zerowej liczby punktów za całą wykonaną pracę.

Same kryteria stwierdzania tego rodzaju błędu nie są jednak doprecyzowane. CKE nie opublikowało listy błędów kardynalnych, w związku z czym jego uznanie zależy tylko i wyłącznie od dobrej woli egzaminatora.

Błąd kardynalny a błąd rzeczowy

Błędy kardynalne są jednym z rodzajów błędów rzeczowych, czyli pomyłek związanych z błędnym opisaniem treści danej lektury. Tego typu błędy to np. pomylenie autorów, zmiana imienia postaci, złe przypisanie daty czy miejsca, niepoprawny opis danego wydarzenia.

Co ważne, błędy rzeczowe w zdecydowanej większości przypadków nie są błędami kardynalnymi. Owszem, powodują one odjęcie punktów od dostępnej puli, ale nie skutkują one dyskwalifikacją pracy. W przypadku wystąpienia tego typu pomyłek nie należy więc panikować – w takich sytuacjach większość komisji stara się działać na korzyść ucznia.

Zarówno błędów kardynalnych, jak i rzeczowych można skutecznie unikać, omijając fragmenty czy kwestie, których nie jesteśmy pewni. Przykładowo, gdy nie pamiętamy imienia wybranki głównego bohatera, możemy opisać ją za pomocą nazwiska czy wręcz innego rzeczownika – ukochana, piękność, narzeczona. Warto również wykreślić ze swojego wypracowania daty czy miejsca, co do których mamy choćby najmniejsze wątpliwości.

Jak często spotyka się błąd kardynalny?

W teorii każdy poważny błąd wskazujący na nieznajomość tekstu, do którego odnosi się uczeń, powinien zostać uznany za błąd kardynalny. Według relacji nauczycieli i egzaminatorów, taka sytuacja jednak bardzo rzadko występuje. W zdecydowanej większości przypadków komisje zalecają zwracanie większej uwagi na pozytywne strony danej pracy ze względu na stres, jaki towarzyszy maturzystom w czasie ich tworzenia. W związku z tym w praktyce błąd kardynalny występuje w zasadzie tylko wtedy, gdy wraz z arkuszem maturalnym uczeń odda czyste kartki bez rozprawki.

Leave a Reply

1 × four =

Skip to content