• asiathemes[at]gmail[dot]com
  • (2)245 23 68

Czym jest spółka z ograniczoną działalnością?

admin      0    688 Views

Czym jest spółka z ograniczoną działalnością?

Każdy z nas kojarzy charakterystyczny skrót z. o o wpisywany po nazwach różnych firm. Wiele osób zastanawia się, czym jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Najprościej mówiąc, jest kapitałową spółką handlową, posiadającą osobowość prawną. Za terminem ograniczona odpowiedzialność kryje się fakt, że jeśli firma zbankrutuje, to wpłacający na jej rzecz inwestorzy stracą wszystkie zagospodarowane środki. To jest właśnie ryzyko, z jakim wiąże się wykupywanie udziałów w firmach. Ograniczona odpowiedzialność umożliwiła w dużym stopniu rozwój kapitalizmu w takim kształcie, jakim znamy go dzisiaj. Taka forma organizacji przedsiębiorstwa nie zawsze należała do rozwiązań oczywistych. Zaczęto ją stosować dopiero w połowie XIX wieku. Rozwiązanie to zaczęło być powszechnie stosowane dopiero wraz z rozwojem ciężkiego przemysłu. Instytucja ograniczonej odpowiedzialności umożliwia mobilizację dużych środków pieniężnych, ponieważ zmniejsza ryzyko ponoszone przez pojedynczych inwestorów. Jest to instytucjonalna innowacja, oddziela bowiem pośrednio własność od zarządzania, przyczyniając się do materialnego postępu bez koniecznej koncentracji kapitału w rękach niewielkiej garstki kapitalistów. Rozproszenie zarządzania pozwala na prowadzenie bardziej demokratycznej polityki w skali danego przedsiębiorstwa

fcenter.pl

Leave a Reply

Skip to content