• asiathemes[at]gmail[dot]com
  • (2)245 23 68

Egzamin ósmoklasisty

admin      0    1275 Views

Egzamin ósmoklasisty

Egzamin ósmoklasisty 2021: zmiany, wymagania, informacje

Uczniowie klas 8 w 2020 roku musieli się zmierzyć z ogromnym wyzwaniem, jakim było nauczanie zdalne. Jego negatywne efekty mające odbicie w wiedzy uczniów zostały dostrzeżone przez Ministerstwo Edukacji, które zdecydowało się wprowadzić istotne zmiany w tegorocznym egzaminie ósmoklasisty. Czego możemy się zatem spodziewać w egzaminacyjnych arkuszach?

Egzamin ósmoklasisty: zmiany w wymaganiach egzaminacyjnych

Ograniczone możliwości nauczania sprawiły, że w opinii Ministerstwa Edukacji poziom wiedzy uczniów znacząco spadł. Znalazło to odzwierciedlenie w zmianach zapowiedzianych przez osoby odpowiedzialne za przygotowanie arkuszów egzaminacyjncyh. Egzamin ósmoklasisty będzie bowiem przeprowadzony w oparciu o zmienione wymagania egzaminacyjne, które będą obejmować okrojony materiał realizowany przez uczniów w ramach podstawy programowej.

Test z każdego przedmiotu będzie zatem obejmował nieco mniejszy materiał, niż miałoby to miejsce w przypadku utrzymania standardowych metod nauczania. Zmiany w egzaminie ósmoklasisty są różne w zależności od przedmiotu. Obejmują one, według przedmiotu:

Język polski na egzaminie ósmoklasisty

Na egzaminie z języka polskiego: ograniczenie listy lektur. Aktualnie obowiązkowych jest zaledwie 9 lektur:

  • Charles Dickens, Opowieść wigilijna
  • Aleksander Fredro, Zemsta
  • Jan Kochanowski, wybór fraszek i trenów, w tym tren VII i VIII
  • Aleksander Kamiński, Kamienie na szaniec
  • Adam Mickiewicz, Reduta Ordona, Śmierć Pułkownika, Świtezianka, Dziady część II, Pan Tadeusz (całość)
  • Antoine de Saint-Exupéry, Mały Książę
  • Henryk Sienkiewicz, Quo vadis, Latarnik
  • Juliusz Słowacki, Balladyna
  • wiersze wybranych poetów.

Co więcej, na egzaminie ósmoklasisty z języka polskiego będzie można zdobyć maksymalnie 45 punktów, o 5 mniej niż w ubiegłych latach. Nie zmieni się jednak jego podział na dwie części: pierwszą, zawierającą czytanie ze zrozumieniem, argumentowanie, znajomość lektur oraz posługiwanie się poprawną polszczyzną, oraz drugą, zawierającą wypowiedź pisemną. Za wykonanie zadań z poszczególnych części można zdobyć odpowiednio 25 i 20 punktów.

Matematyka na egzaminie ósmoklasisty

W przypadku matematyki również mamy do czynienia z egzaminem ósmoklasisty opartym na ograniczonym materiale. By z sukcesem podejść do testu, uczniowie nie będą musieli znać między innymi metod rozwiązywania zadań dotyczących dowodów geometrycznych, niektórych działań na pierwiastkach czy stereometrii.

Ograniczono również możliwą do zdobycia liczbę punktów – egzamin ósmoklasisty z matematyki po zmianach pozwala na uzyskanie maksymalnie 25 punktów, w tym 10 za zadania otwarte. Tych również w tym roku będzie mniej, bo zaledwie 4 zamiast standardowo przyjmowanych 6.

Język obcy nowożytny na egzaminie ósmoklasisty

Ograniczone wymagania egzaminacyjne dotyczą także egzaminu ósmoklasisty z języka obcego. Zmniejszony został zarówno zakres podstawy programowej, jak i zakres środków gramatycznych niezbędnych do zaliczenia testu. Za rozwiązanie egzaminu językowego będzie można uzyskać maksymalnie 55 punktów, czyli o 5 mniej niż w przypadku standardowych testów.

Według zapowiedzi ministerstwa, zmniejszona zostanie liczba zadań sprawdzających umiejętność rozumienia ze słuchu, miejętność reagowania i znajomość środków językowych oraz zadań zamkniętych sprawdzających rozumienie tekstów pisanych i znajomość środków językowych. Uczniowie będą zatem mieli znacznie ułatwione zadanie.

Leave a Reply

Skip to content