• asiathemes[at]gmail[dot]com
  • (2)245 23 68

Jak dobrze przygotować się do egzaminu maturalnego z języka polskiego w 2021 roku?

admin      0    885 Views

Jak dobrze przygotować się do egzaminu maturalnego z języka polskiego w 2021 roku?

Jak przygotować się do matury pisemnej z języka polskiego w 2021 roku?

Wprowadzenie zdalnego nauczania doprowadziło do zmiany wymagań na egzaminie maturalnym w maju 2021 roku. Maturzyści nie będą musieli przystępować do obowiązującego do tej pory ustnego egzaminu z języka polskiego, co dla wielu wiązało się z ogromnym stresem. Jeśli zaś chodzi o egzamin pisemny na poziomie podstawowym to zmiany są niewielkie. W arkuszu egzaminacyjnym znajdzie się czytanie ze zrozumieniem i wypracowanie ( do tej pory absolwent mógł wybrać jeden temat z dwóch podanych, w tym roku zaś z trzech). Jedno wypracowanie to rozprawka z lektury obowiązkowej, drugie z lektury spoza kanonu, trzecie zaś interpretacja wiersza. Im większy wybór tematów, tym większa szansa, że każdy zdający znajdzie coś dla siebie.

Co zrobić, by przygotowania do matury z języka polskiego przebiegały sprawnie i skutecznie?

1. Powtórz lektury obowiązkowe.

To podstawowe zadanie dla każdego maturzysty. Lektur jest niewiele, a jeden z tematów rozprawki będzie odnosił się właśnie do nich. Musimy zatem znać treść m.in. największych dzieł polskiej literatury ( „Pan Tadeusz”, „Lalka”, „Dziady”- cz. III czy „Ferdydurke”), a także orientować się w zagadnieniach podejmowanych przez twórcę. Przypomnieć należy, że jeżeli popełnimy kardynalne błędy rzeczowe pisząc o tych lekturach możemy nie zdać egzaminu.

2. Ćwicz czytanie ze zrozumieniem.

To umiejętność niezbędna na każdym egzaminie. Należy wyrobić w sobie umiejętność odpowiedzi na pytania do konkretnego tekstu. Nie jest to trudne, ale wymaga systematycznych ćwiczeń. Warto skorzystać z arkuszy egzaminacyjnych, które pojawiły się w latach ubiegłych. To najlepszy sposób na zdanie egzaminu.

3. Powtórz zasady pisowni.

Egzaminator sprawdzając wypracowanie ocenia również poprawność językową. Należy pilnować składni, dbać o właściwy styl wypowiedzi i przypomnieć sobie zasady ortografii i interpunkcji. Napisaną przez siebie pracę należy przeczytać kilka razy i samodzielnie wyeliminować błędy. Nie należy też zapomnieć o wymaganej ilości słów, czyli 250.

4. Ambitny film.

Temat rozprawki będzie wymagał od maturzysty odwołania nie tylko do podanej lektury, ale też innych tekstów kultury. Warto wtedy przypomnieć sobie ambitny film czy spektakl teatralny. Wzbogaci to wypowiedź maturzysty i uatrakcyjni tekst. Należy pamiętać, by podać nazwisko reżysera, tytuł filmu/ spektaklu, najważniejszych bohaterów i problematykę.

5. Rozplanuj swoje przygotowania.

Bardzo ważne jest planowanie także w aspekcie przygotowań do matury. Dobrze jest przygotować plan powtórek, zadań, które powinniśmy wykonać czy wypracowań, które należy napisać. Warto korzystać także z powtórek proponowanych przez nauczycieli uczących; większość z nich jest egzaminatorami i doskonale wie, na co należy zwrócić uwagę. Myślę, że najważniejsza jest jednak własna motywacja, zaangażowanie i sumienna praca. Wtedy stres przedmaturalny będzie tylko wyświechtanym frazesem. A zatem, połamania pióra!

Zobacz również:
rozprawka maturalna
błąd kardynalny
matura 2021
jak napisać email do nauczyciela
egzamin ósmoklasisty
Polecamy nasz najnowsze artykuły.

Leave a Reply

Skip to content