• asiathemes[at]gmail[dot]com
  • (2)245 23 68

Jak napisać email do nauczyciela

Jak napisać email do nauczyciela

Jak pisać maile do nauczycieli? Komunikacja w czasie zdalnego nauczania

Dowiedz się jak napisać e-mail do nauczyciela. W czasie nauki zdalnej podstawowym środkiem komunikacji stał się e-mail. Używają go zarówno nauczyciele, jak i uczniowie. Dla drugiej z tych grup może to jednak być duży problem nie tylko ze względu na ortografię i interpunkcję, ale także przez samą relację z pedagogiem. Jak zatem napisać mail do nauczyciela, by nie narazić się na nieprzyjemne konsekwencje?

Maile do nauczycieli – zacznij od własnej skrzynki mailowej!

Podstawowym błędem, jaki popełniają uczniowie piszący maile do nauczycieli, jest nieodpowiednia konfiguracja swojego własnego konta mailowego. Wiele z nich pozwala bowiem na swobodny wybór nazwy użytkownika czy jego zdjęcia. W przypadku, gdy nie korzystamy z poczty zawartej w szkolnych platformach, przed wysyłką wiadomości należy upewnić się, czy nasz adres e-mail nie zawiera obraźliwych lub dwuznacznych fraz, które mogłyby prowadzić do nieprzyjemnych konsekwencji.

Gdy do wiadomości dołączone jest zdjęcie jej nadawcy, należy wybrać możliwie neutralną fotografię. Podczas pisania maili do nauczycieli dyskwalifikującym czynnikiem mogą okazać się zdjęcia w skąpym stroju (np. z wakacji czy basenu), a także obraźliwe gesty widoczne na „profilowym”. Jeśli to możliwe, należy wybrać poważne ujęcie, np. z legitymacji lub paszportu, lub zapozować do odpowiedniego kadru w neutralnym stroju na tle białej ściany.

E-mail do nauczyciela – jak napisać, co zawrzeć w treści, czego unikać?

Podstawą każdego e-maila do nauczyciela jest przede wszystkim temat. W tym polu powinna się znaleźć nazwa zadania, zagadnienia, prezentacji czy problemu, z którym kierujemy się do pedagoga. Pusty lub niezwiązany z zawartością wiadomości tytuł utrudni dydaktykowi znalezienie odpowiedniego pliku w czasie jego oceniania.

W oficjalnym e-mailu ogromne znaczenie mają także zwroty grzecznościowe. Są one istotne szczególnie w przypadku bardziej wymagających nauczycieli, którzy ich wykorzystanie mogą traktować jak sprawę życia i śmierci. Na początku wiadomości należy się przywitać zwrotem grzecznościowym takim jak  „Szanowny Panie/Pani” lub „Dzień dobry”. W treści maila należy wielką literą zapisywać słowa Pani/Pan i im podobne, konsekwentnie stosując jedną formułę. Na końcu wiadomości warto załączyć zwrot grzecznościowy, taki jak „Z poważaniem”, „Łączę pozdrowienia” czy „Z góry dziękuję za Pani/Pana pomoc”.

Dużą uwagę warto przywiązywać do interpunkcji i ortografii. Błędy tego typu z pewnością nie umkną uwadze pedagogów, szczególnie tych uczących humanistycznych przedmiotów. Używanie emotikon czy potocznych słów również może zostać negatywnie odebrane. Jeśli nie jest to absolutnie konieczne, w mailu do nauczyciela nie należy używać całych zdań zapisanymi dużymi literami.

Na końcu e-maila do nauczyciela powinny znaleźć się dokładne dane ucznia – imię, nazwisko, klasa i nazwa przedmiotu, do którego odnosi się korespondencja. W przypadku, gdy do wiadomości dołączamy plik, na końcu tekstu można również poprosić o potwierdzenie jego otrzymania i możliwości jego otworzenia. To szczególnie ważne podczas oddawania istotnych dla końcowej oceny projektów.

Jak napisać e-mail do nauczyciela? Popularne błędy

Odpowiedź na pytanie „jak napisać maila do nauczyciela” nie kończy się jednak wraz z postawieniem ostatniej litery w podpisie. Przed wysyłką wiadomości do adresata należy jeszcze raz sprawdzić, czy nie zawiera ona błędów, które mogłyby zdyskwalifikować Cię w oczach bardziej wymagających belfrów. Zanim naciśniesz przycisk „wyślij”, sprawdź zatem:

  • czy podałeś dane umożliwiające odróżnienie Cię od innych uczniów. Przy pisaniu maila do nauczyciela zajmującego się wieloma klasami kluczowe będzie pełne imię i nazwisko oraz klasa. Jeśli kontaktujesz się z pedagogiem przez maila prywatnego, możesz dopisać także nazwę szkoły – wielu nauczycieli ma kilka etatów!
  • Sprawdź jeszcze raz, czy w tekście nie ma literówek.
  • Upewnij się, że dołączyłeś odpowiedni załącznik i że w ogóle znalazł się on w wiadomości. Uważaj, by pisząc maila do nauczyciela, zawsze wysłać odpowiedni plik!
  • Przeliteruj raz jeszcze e-mail nauczyciela, gdy piszesz do niego po raz pierwszy. Jeśli chcesz, żeby Twoja praca została zaliczona, a pytanie zostało uhonorowane odpowiedzią, musi ono trafić do właściwej osoby. W przypadku, gdy nie jesteś pewien, czy mail jest właściwy, na jego końcu poproś o potwierdzenie odbioru wiadomości.

Nauczyciel nie odpisuje na maila – co robić?

Pisanie maila do nauczyciela to jedynie połowa sukcesu – drugą jego częścią jest uzyskanie odpowiedzi. To zdecydowanie trudniejsze, szczególnie w przypadku, gdy dany pedagog jest rozchwytywany przez wiele klas. Gdy pisanie maila do nauczyciela pozostaje bez odpowiedzi przez długi czas, należy przede wszystkim upewnić się, że wiadomość dotarła do właściwej osoby. Sprawdź adres email, do którego kierowałeś wysłane informacje i z pomocą kolegów zweryfikuj, że jest on właściwy – być może dany belfer preferuje kontakt przez inną skrzynkę. W przypadku, gdy weryfikacja zakończy się pomyślnie, możesz skierować do swojego nauczyciela kolejną wiadomość z pytaniem, czy została ona szczęśliwie otwarta. Staraj się przy tym nie brzmieć arogancko lub złośliwie – kieruj się przede wszystkim troską i empatią; Twój mail jest przecież jednym z wielu!

Nauczyciel odpisał, ale nie rozumiem jego odpowiedzi – jak zwrócić mu uwagę w mailu?

Wielu nauczycieli ma na swojej głowie setki wiadomości od uczniów z różnych klas. Odpisują na nie zazwyczaj w pośpiechu, co sprawia, że odpowiedzi często są lakoniczne lub po prostu brakuje w nich istotnych informacji. Dla wielu uczniów pisanie maila do nauczycieli po otrzymaniu tego rodzaju odpowiedzi jest po prostu niestosowne. Jest jednak dokładnie na odwrót – w przypadku nieścisłości czy niedopowiedzeń jeszcze bardziej należy dążyć do kontaktu z pedagogiem!

Mail do nauczyciela z prośbą o dodatkowe wyjaśnienia – jak napisać?

Po pierwsze, pisząc mail do nauczyciela z prośbą o uszczegółowienie poprzedniej wiadomości nie należy kierować się negatywnymi emocjami. Należy pisać z zachowaniem zasad kultury i nie wypominać pedagogowi braków we wcześniejszej korespondencji. Po drugie, pisząc maila do nauczyciela należy ułatwić mu zadanie i wypisać konkretne pytania w punktach. Dzięki temu pedagog nie będzie musiał wyodrębniać poszczególnych zagadnień z całych akapitów i jest większa szansa, że odpowie na wszystkie zadane mu kwestie.

Skip to content