• asiathemes[at]gmail[dot]com
 • (2)245 23 68

Rozprawka maturalna. Jak napisać rozprawkę?

admin      0    46 Views

Rozprawka maturalna. Jak napisać rozprawkę?

Rozprawka maturalna jest jednym z kluczowych elementów egzaminu dojrzałości. Jest ona bardzo schematycznym tekstem, którego głównym zadaniem jest udowodnienie jakiejś tezy. Jak napisać rozprawkę, by spełnić wszystkie warunki stawiane przez egzaminatorów?

Schemat rozprawki. Poznaj plan pisania tekstu

Typowa rozprawka maturalna składa się z kilku powtarzalnych elementów, które muszą się znaleźć w każdym tekście tego typu. Należą do nich:

 1. Wstęp. Pierwsza, obowiązkowa część rozprawki maturalnej. Należy w niej zawrzeć główną tematykę pracy oraz sformułować, do wyboru:
  1. Tezę, czyli twierdzenie, które w dalszej części tekstu będziemy potwierdzać lub obalać;
  1. Hipotezę, czyli przypuszczenie, które później potwierdzimy argumentami przytoczonymi w rozwinięciu.
 2. Rozwinięcie. Najdłuższa część rozprawki zawierająca 3 i więcej akapitów tekstu. Każdy z nich zawiera osoby argument, który ma służyć potwierdzeniu lub obaleniu wybranej we wstępie tezy lub hipotezy. Jeden z argumentów powinien się odnosić do treści lektury, która stanowi punkt wyjścia do rozważań rozprawki maturalnej. Pozostałe 2 akapity powinny się odnosić do wybranych przez ucznia tekstów kultury (książek, filmów, wierszy, itp.), niekoniecznie pochodzących z kanonu lektur.
 3. Zakończenie (podsumowanie). To zazwyczaj jeden akapit tekstu zawierający wnioski wyciągnięte z rozważań opisanych we wcześniejszej części rozprawki. Co ważne, nie powinien on powtarzać lub parafrazować zawartości wstępu – jest to poważny błąd mogący zaważyć na wyniku ucznia.

Jak napisać rozprawkę? Powszechne błędy

Rozprawka maturalna, mimo że w ogromnej części przypadków opiera się na tym samym schemacie, często zawiera błędy popełniane przez uczniów ze względu na stresującą sytuację. Najczęściej popełniane w rozprawce błędy to między innymi:

 1. Brak związku między poszczególnymi częściami tekstu. Na każdym etapie pisania warto upewnić się, że tworzony akapit płynnie łączy się z tezą i z innymi argumentami zawartymi w wypracowaniu.
 2. Zbyt ogólne przywoływanie tekstów kultury. Powołanie się wyłącznie na tytuł książki nie pozwoli nam zbudować argumentacji w rozprawce. Warto skupić się na jednym wątku z danego dzieła i odpowiednio go wyeksponować, zamiast próbować opisać cały tekst kultury.
 3. Powtórzenia. Gdy czas goni, łatwo powielić słowa zdanie po zdaniu. Podczas końcowego czytania rozprawki należy szczególną uwagę zwrócić na powtarzające się wyrazy, w tym także na spójniki, takie jak gdyby, dlaczego, ponieważ – często pomijamy je przy sprawdzeniu, a przy rozprawce maturalnej mają ogromne znaczenie!
 4. Brak tezy, hipotezy lub brak odniesienia do niej w tekście. To jedno kluczowe zdanie może zaważyć na sukcesie całej rozprawki. Można je rozpocząć od zwykłego W poniższym tekście udowodnię, że… i zawrzeć w niej myśl przewodnią wypracowania. Powracamy do niej przy każdym argumencie, na przykład słowami jest to dowód na to albo ta historia potwierdza, że. Dzięki temu zrealizujemy podstawowy cel rozprawki.
 5. Mylenie argumentu z przykładami. Argument powinien być ogólny, np. Warto czytać książki, bo poszerzają nasze wiadomości. Z kolei przykładem dla tego argumentu może być postać Hermiony z serii książek o Harrym Potterze, w których wielokrotnie korzystała ona z literatury do rozwiązywania problemów. Każdy akapit powinien zawierać oba te elementy, by w pełni poprzeć daną tezę.

Leave a Reply

seventeen − six =

Skip to content