• asiathemes[at]gmail[dot]com
  • (2)245 23 68

Uszczelnienia typu oring – podstawowe informacje

admin      0    392 Views

Uszczelnienia typu oring – podstawowe informacje

Jednymi z najbardziej popularnych typów uszczelnień jakie stosuje się w projektowaniu i budowie maszyn są uszczelnienia wykonane oringiem. Oring to gumowa uszczelka w kształcie pierścienia o przekroju kołowym. W zdecydowanej większości przypadków oringi wykonane są z gumy, jednakże można również spotkać się z oringami silikonowymi.

*Więcej w słownik pojęć https://salwis.pl/category/baza-wiedzy/slownik-pojec/

Oring posiada następujące cechy:
– wymiar – każdy oring posiada średnice zewnętrzną, średnice wewnętrzną oraz grubość. Za pomocą tych trzech wymiarów, możemy zdefiniować w pełni wygląd dowolnego oringu – jednakże podanie tylko 2 z tych wielkości jest wystarczające, gdyż przykładowo znając średnice wewnętrzną oraz grubość oringu możemy wyliczyć średnice zewnętrzną itd. Istnieją zasadniczo trzy metody wymiarowania oringów. W każdej z tych metod wymiary podawane są zawsze w milimetrach:

1. Średnica wewnętrzna oringu x grubość pierścienia: np. Oring 69 x 6
2. Średnica wewnętrzna x średnica zewnętrzna: np. Oring 69 x 75
3. Średnica zewnętrzna x średnica wewnętrzna np. Oring 75 x 69

Wszystkie powyższe metody wymiarowania są poprawne i definiują ten samą uszczelkę. Jednak z powodów praktycznych najczęściej stosowaną metodą wymiarowania jest metoda 1.

Zawsze dobierając lub zamawiając potrzebny nam oring należy upewnić się, który sposób wymiarowania oringów został zastosowany. Gdyż producenci i sklepy oznaczają swoje produkty w różny sposób.

– materiał, z którego jest wykonany – rodzaj materiału, z którego wykonany jest oring zależny jest od środowiska, w którym będzie miał on pracować. Do najważniejszych aspektów należy przede wszystkim temperatura oraz rodzaj cieczy lub gazu, który będzie uszczelniany. Najczęściej spotykane oringi ze względu na materiał, z którego są wykonane to m.in:

– oringi NBR są wykonane z kauczuku butadienowo-akrylonitrylowego. Są to najczęściej stosowane oringi, które cechuje bardzo wysoka odporność na produkty ropopochodne takie jak oleje silnikowe, smary oraz wszelkiego rodzaju tłuszcze roślinne oraz zwierzęce. Oringi NBR wykazują znajdują także zastosowanie przy uszczelnianiu propanu, butanu oraz rozcieńczonych kwasów i zasad. Dopuszczalna temperatura pracy oringów tego typu to zakres od – 30 do 90 stopni Celsjusza.
– oringi FKM/FPM są wykonane z kauczuku fluorowego. Przewidziany zakres pracy tych oringów to zakres temperatur od -20 do 200 stopni Celsjusza. Oringi FKM/FPM możemy zastosować wszędzie tam gdzie uszczelka ma kontakt z m.in.: kwasem (siarkowym, azotowym, solnym, fosforowym), paliwami oraz olejami mineralnymi roślinnymi. Tego typu uszczelnień nie wolno stosować przy: rozpuszczalnikach o niskiej masie cząsteczkowej, rozpuszczalnikach polarnych, stężonych kwasach organicznych (octowy, mrówkowy), amoniaku oraz przy płynach hamulcowych na bazie glikolu.
– oringi EPDM cechują się odpornością na temperatury z zakresu od -40 do 150 stopni Celsjusza. Ten typ oringów znajduje głównie zastosowanie przy uszczelnieniach klimatyzatorów. Ponad to cechuje się odpornością na alkohole, estry, ketony, kwasy organiczne tj. kwas mrówkowy i octowy, kwasy chlorowodorowe, płyny hamulcowe na bazie glikolu.
– oringi silikonowe – przeznaczone są do pracy w wysokich temperaturach. Dopuszcza się ich użycie w zakresie temperatur od – 50 do 240 stopni Celsjusza.

Powyższe materiały, z których produkuje się oringi są tylko przykładami. Producenci oringów wychodzą naprzeciw oczekiwaniom konstruktorów tworząc produkty z coraz to nowocześniejszych materiałów, które muszą spełniać coraz to bardziej restrykcyjne normy oraz znajdować zastosowanie w coraz to trudniejszych branżach. Przykładem takiej branży jest np. przemysł kosmiczny, który stawia przed producentami oringów bardzo wysokie wymagania dotyczące jakości, trwałości i możliwości zostawania uszczelnień tego typu w warunkach znacznie odbiegających od tych panujących na Ziemi.

Leave a Reply

Skip to content